Övningar

När du slutar att identifiera dig med dina tankar kommer de inte längre att styra dig. I denna meditation lär du dig att styra din uppmärksamhet och observera dina tankar utan att behöva kontrollera dem.

Emotionell exponering är en enkel metod mot ångestbesvär som fungerar för de flesta. I denna meditation lär du dig att möta upplevelser i kroppen utan att blanda in tankar.